Нүүлгэх үйлчилгээ

Манайх  нүүлгэлтийн үндсэн 4 төрлийн үйлчилгээтэй: Үүнд: Энгийн нүүлгэлт Пужан нүүлгэлт Албан байгууллага нүүлгэлт V.I.P  нүүлгэлт

Боож баглах, хадгалалт

Бүх төрлийн тавилга  болон бусад эд зүйлсийг боож баглаж хадгалахад бэлдэх Оу-н ачаа баглаж боох Кодлох Эд зүйлийн зургийг авч баталгаажуулан баглаан дээр наах Даатгалтай, 100% баталгаат үйлчилгээ үзүүлнэ.