Авто машины танилцуулга

Улаанбаатар хотын төвөөр олон тонны даацтай том оврын машин хөдөлгөөнд оролцохыг зөвшөөрдөггүй. Бүхээгтэй 5 тонны 1 машинаас бүхээгтэй 1 тонны 3 машины эзлэхүүн нь илүү том ба их ачааг ачих боломжтой байдаг. Жирийн 5 тонны бүхээгтэй 1 машины эзлэхүүн нь /30м3/ байдаг ба 1 тонны бүхээгтэй 3 машины эзэлхүүн нь /33м3/ юм. Энэ 2 машины эзэлхүүнийг харьцуулбал 1 тонны 3 машин нь илүү багтаамжтай байхаас гадна гал тогооны эд хогшил ба тавилга, ачаануудыг тус тусад нь ачих боломжтой юм. Мөн ажил гүйцэтгэлийн явцад тээврийн хөдөлгөөнд оролцоход тулгардаг саад багасна. Yes2404-ийн бүхээгтэй машин зай талбай бага эзэлдэг тул байр, гэр хороолол нарийн гудамжаар ч төвөггүй гарах ба мөн замын хөдөлгөөнд саад учруулахгүйгээр оролцдогоороо онцлогтой юм.

Бид өдөр бүр энэ ажлаа давтан хийдэг учир туршлага арвин, түргэн шуурхай үйлчилдэг билээ.