Агуулах

  • Нүүж гарах, нүүж орох өдөр нь зөрсөн бол эд хогшлоо Yes2404-ийн  баталгаат агуулахад хадгалуулж болно.
  • Урт хугацааны томилолт, аялал, сурахаар гадаад руу явахаар бол манай агуулахад эд хогшлоо байршуулаарай.
  • Байрандаа засвар хийх гэж байгаа бол гэрийнхээ эд хогшлыг манай баталгаат агуулахад хадгалуулаарай.
Аюулгүй, 24 цагийн манаачтай, дулаан, цэвэрхэн агуулахад эд хогшлоо байршуулаад сэтгэл амар байж болно.
 img_1729