Боож баглах, хадгалалт

Боож баглах, хадгалалт

  • Бүх төрлийн тавилга  болон бусад эд зүйлсийг боож баглаж хадгалахад бэлдэх
  • Оу-н ачаа баглаж боох
  • Кодлох
  • Эд зүйлийн зургийг авч баталгаажуулан баглаан дээр наах
  • Даатгалтай, 100% баталгаат үйлчилгээ үзүүлнэ.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.