Агуулах, хадгалалтын үйлчилгээ

Агуулах, хадгалалтын үйлчилгээ

Үйлчлүүлэгч харилцагчдын хүсэлт шаардлагын дагуу ачаа барааны онцлогоос хамаарч энгийн болон хадгалалтын тусгай нөхцөл шаардсан бүх төрлийн ачаа барааг хадгалах агуулахын үйлчилгээг үзүүлдэг.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.