Нүүлгэлт гэж юу вэ?

Нүүх гэж юу вэ?

Нүүхээсээ өмнө
1. Шинэ байрандаа очиж орчинтой нь танилцах
2. Хуучин байрныхаа төлбөр тооцоо, санхүүгийн бүх асуудлыг зохицуулах
3. Хуучин байрандаа оршин суухаа больсон гэдгээ мэдэгдэж, шилжүүлгээ хийлгэх
4. Шинэ байрандаа очихоосоо өмнө их цэвэрлэгээ хийж, хэрэггүй зүйлсээ хаях
5. Өөрөө бүх юмаа зөөж нүүх, нүүлгэлтийн компани сонгохоо шийдэх
6. Маш олон тооны цаасан хайрцаг бэлдэх /Супермаркетуудаас авах боломжтой/
7. Банкны мэдэгдэл, захидлын хаяг, албан байгууллагын бүртгэл зэрэг газруудад хаягаа өөрчлөгдсөнийг мэдэгдэх

Ачаагаа баглаж бэлдэх
1. Ачаагаа ангилах /Гал тогоо, хувцас, цахилгаан хэрэгсэл, тавилга, хүнсний бүтээгдэхүүн, бичиг баримт тус бүрт хайрцаг бэлдэх/
2. Ангилсан ачаагаа хайрцаглаад, наадаг цаасан дээр дотор нь юу байгааг ойлгомжтой тэмдэглээд наачих. Эсвэл тодруулагчаар бичсэн ч болно.

Мөн: