Тавилга задалж угсрах үйлчилгээ

Тавилга задалж угсрах үйлчилгээ

  • Шкаф/төрөл бүрийн/
  • Оффис шкаф
  • Монгол шкаф
  • Ор
  • Стенк
  • Хөргөгч
  • Номын тавиур
  • Шүүгээ

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ

Тавилга

Салгалт

Угсралт

Шкаф /2 хаалгатай/

10000

10000

Шкаф /2 гүйдэг хаалгатай/

15000

15000

Шкаф /3 хаалгатай/

15000

15000

Шкаф /3 гүйдэг хаалгатай/

20000

20000

Шкаф /4 хаалгатай/

20000

20000

Шкаф /5 хаалгатай/

25000

25000

Шкаф /6 хаалгатай/

30000

30000

Ор

10000

10000

Стенк / Өндөр/

20000

20000

Стенк / Нам /

15000

15000

Хөргөгч / хаалга салгалт угсралт/

10000

10000

Номын тавиур

15000

15000

Ширээ / оффис энгийн /

5000

5000

Хурлын болон дарга

10000

10000

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.