Энгийн нүүлгэлт

Энгийн нүүлгэлт гэдэг нь үйлчлүүлэгч таны боож, баглаж, савласан ачааг жолоочтой ачааны автомашин ачигчтайгаа очиж, танай гэрийн эд хогшлыг найдвартай түргэн шуурхай тээвэрлэх үйлчилгээ юм. Үйлчлүүлэгч та нүүх өдрөө сонгон манай компанитай гэрээ байгуулан, гэрийнхээ эд хогшлыг боож баглан, савласан байх ёстой юм. Манай энэ үйлчилгээг авснаар та цаг хугацаагаа хэмнээд зогсохгүй нүүлгэлтийн соёлыг мэдрэх болно.

 • Захиалга өгөх

  7017-2404, 9009-2404, 9000-2404 утсаар холбогдоно захиалга өгнө.

 • Үнэлгээ гаргах

  2-оос дээш өрөө байрыг ахлах ажилтан очиж үнэлээд урьдчилсан үнийн дүнг гаргана

 • Нүүлгэлт хариуцсан хүн гаргах

 • Нүүлгэлт

  Даатгалтай жолооч, ачигчтай очоод таны боож багласан эд зүйлсийг шинэ гэрт тань аюулгүй тээвэрлэн хүргэнэ.

 • Санал хүсэлтийн дэвтэр бөглөх

  Вэб сайт дээр багийн үнэлгээ өгч, үйлчлүүлсэн сэтгэгдэл бичих