Үнэлгээ гаргах

Бид 2 буюу түүнээс дээш өрөө байран болон албан байгууллагад очиж үнэ төлбөргүй үнэлгээ хийж өгдөг бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгчийн цаг зав, хүч хөдөлмөрийг хэмнэхэд тус дөхөм болох юм.