Пужаан нүүлгэлт

Пужаан гэдэг нь баглаж боох гэсэн утгатай Солонгос үг юм.  Нүүх гэдэг бидэнд бөөн ажил болж нэг өдрөөр ч зогсохгүй олон өдрийн ажил болох үе ч байдаг. Тэгвэл одоо нүүхэд маш амархан бас хурдан шуурхай боллоо. Үйлчлүүлэгч та гэрийнхээ түлхүүрийг л бидэнд даатгачих бид таны гэрийн эд хогшил, тавилга, аяга шаазан, хувцас зэрэг таны нандин бүхий л зүйлийг эвдрэл гэмтэл, юманд шүргэн зураас гаргах, хагарах зэрэг аюулаас хамгаалан боож баглан тээвэрлэнэ.

 

Тус үйлчилгээнд:

 • Бүх эд зүйлсийг зориулалтын хайрцаг саванд баглах
 • Нүүн орох газар луу аюулгүй тээвэрлэн хүргэх
 • Бүх зүйлсийг зөөн оруулах
 • Хайрцагласан эд зүйлсийг үйлчлүүлэгчийн хүссэн газар байрлуулан тавьж өгөх
 • Захиалга өгөх

  7017-2404, 9009-2404, 9000-2404 утсаар холбогдоно захиалга өгнө.

 • Үнэлгээ гаргах

  2-оос дээш өрөө байрыг ахлах ажилтан очиж үнэлээд урьдчилсан үнийн дүнг гаргана

 • Нүүлгэлт хариуцсан хүн гаргах

 • Гэрээ хийнэ

 • Нүүлгэлт

  Бэлтгэгдсэн нүүлгэх багийнхан танай гэртийн эд зүйлсийг зориулалтын хайрцаг, сагсанд савлаж өгнө. Аюулгүй тээвэрлэн хүргээд бүгдийг хуучин байранд тавьж өгнө.

 • Санал хүсэлтийн дэвтэр бөглөх

  Вэб сайт дээр багийн үнэлгээ өгч, үйлчлүүлсэн сэтгэгдэл бичих