VIP нүүлгэлт

VIP үйлчилгээ нь таны эрхэмсэг оршихуй болсон тансаг гэрт тань баяр баясгалан, амар тайван байдлыг бүрдүүлдэг эртний эд зүйлс болон брэндийн, үнэтэй тавилга, эд хогшлыг тань мэргэжлийн ахлагчаар удирдуулсан баг очиж тусгай зориулалтын баглаа, сав боодол, бэхлэгээгээр баглан боож хүссэн газарт тань аюулгүй тээвэрлэн хүргэж, байршуулж өгөх үйлчилгээ юм.

Таны нэр төрийн баталгаа VIP үйлчилгээ

 • Захиалга өгөх

  7017-2404, 9009-2404, 9000-2404 утсаар холбогдоно захиалга өгнө.

 • Үнэлгээ гаргах

  2-оос дээш өрөө байрыг ахлах ажилтан очиж үнэлээд урьдчилсан үнийн дүнг гаргана

 • Нүүлгэлт хариуцсан хүн гаргах

 • Гэрээ хийнэ

 • Нүүлгэлт

  Бэлтгэгдсэн нүүлгэх багийнхан танай гэртийн эд зүйлсийг зориулалтын хайрцаг, сагсанд савлаж өгнө. Аюулгүй тээвэрлэн хүргээд бүгдийг хуучин байранд тавьж өгнө.

 • Санал хүсэлтийн дэвтэр бөглөх

  Вэб сайт дээр багийн үнэлгээ өгч, үйлчлүүлсэн сэтгэгдэл бичих